Kontrola sítě > Analogová měřící technika  

Analogová měřící technika

Klasické kontrolní přístroje jsou analogové. A ačkoli se digitální přístroje těší stále větší oblibě, jsou to právě analogové přístroje, které nadále tvoří důležitou část mnoha kontrolních systémů. Zatímco u digitálních měřících přístrojů se přenáší všechna data na počítač s vyhodnocovacím software, vyznačují se většinou analogové přístroje svou nezávislostí na dalších komponentách. Údaje a vyhodnocení naměřených hodnot se zobrazují přímo na přístroji. Tím je umožněna vysoká míra mobility a nezávislosti, což je předností zejména při přejímkách staveb, zkouškách objímek a v prostředích, ve kterých jsou počítačové systémy jen stěží nasaditelné.

Na základě mnohaletého používání a neustálého vylepšování nabízí moderní analogové přístroje vysokou míru přesnosti a komfortu. Analogové měřící přístroje isoplus dále vynikají svou robustností a funkcionalitou. Navíc jsou produkty isoplus navzájem kompatibilní – tím nejsou žádným problémem i smíšené technologie systému kontroly sítí. To umožňuje v mnoha případech snazší a finančně výhodnější řešení. Stejně tak jako u digitálních přístrojů jsou nabízeny analogové přístroje jako fixně vestavitelné stacionární přístroje nebo jako mobilní přístroje, popřípadě smíšené varianty obou.