Kontrola sítě > Digitální měřící technika  

Digitální měřící technika

Digitální měřící technika se stává novým standardem. Na základě přenosu naměřených dat na osobní počítač vzniká velké množství nových možností jejich vyhodnocení a rozšíření kontroly sítě.

V zásadě se rozlišuje mezi mobilními a stacionárními přístroji, které jsou nasazovány podle potřeby. Při návrhu přístrojů byl kladen důraz na vzájemnou kompatibilitu, tudíž je zaručena bezproblémová spolupráce mezi všemi komponentami isoplus.

Technika měření sítě Digital-Cu

Digital-Cu je velmi spolehlivý a osvědčený systém kontroly sítě pro všechny systémy s vodičem z měděného drátu, popř. pro podobné systémy. Kontrola a lokalizace chyb v potrubním vedení probíhá impulzní reflektometrií. Chyba je přesně lokalizována na základě měření šíření impulzu a jeho reflexe (echo). Pomocí této techniky je možné jednoznačně rozpoznat a lokalizovat i více poruch v jednom měřeném úseku. Také vlastní chyby systému (stržení vodiče, kontakt s médiovou trubkou) jsou takto lehce rozpoznatelné. Příslušný software isoplus přebírá kompletní záznam a vyhodnocení naměřených dat. Na základě přesných údajů impulzního diagramu může být dodatečně provedeno také manuální vyhodnocení. Všechny naměřené hodnoty jsou automaticky ukládány a díky tomu dostupné pro pozdější vyhodnocení a dokumentaci. Může být zapojeno až 127 měřících míst s celkovou kontrolovanou délkou 1270 km. Tím je rozšíření sítě kdykoli možné.

Technika měření sítě Digital-NiCr

I základ tohoto systému tvoří metoda měření odporu. Přitom jsou průniky vlhkosti lokalizovány dle principu nezatíženého děliče napětí. Ať už jako samostatné zařízení (IPS-Digital-KMS) nebo jako síť s až 127 měřícími místy (odpovídá 609 km vedení), IPS-Digital se vyznačuje velkou mírou flexibility. Řídící software IPS-Digital v módu NiCr vyhodnocuje všechna naměřená data a výsledky zobrazuje v grafické podobě. Mohou být zadány různé odporové hodnoty pro senzorový drát. Diagram „odpor – čas“ umožňuje dlouhodobá pozorování a tím přímou zprávu o všeobecném stavu potrubního vedení. V případě chyby je automaticky spočítán typ chyby a její umístění. Příslušná data se zobrazují graficky a jsou snadno srozumitelná. U izolačního odporu většího než 10 MOhmů se automaticky vydává předběžná informace o typu chyby a jejího umístění. Vlastní lokalizace probíhá od uživatelsky definovatelného prahu mezi 1 a 10 MOhmy. Každé chybové hlášení je uloženo a je tak dostupné pro pozdější vyhodnocení.