O isoplusu > Firemní filozofie > Kvalita  

Kvalita

Kvalita pro nás znamená, že nabízíme zákazníkovi pouze hodnotné a funkční produkty a služby. Abychom toto zajistili, disponuje isoplus rozsáhlým systémem zajištění kvality, od nákupu materiálu přes výrobu až po provedení staveb.

Kvalita pro nás ale také znamená, že můžeme nabídnout zákazníkovi kompletní řešení. Za tím se skrývá následující zkušenost: když se musí kombinovat jednotlivé komponenty mnoha různých výrobců, tak často dochází ke ztrátám z důvodů nekompatibility a k tomu, že souhra jednotlivých komponent v celém systému nefunguje bezchybně, i když jsou všechny jednotlivé komponenty samy o sobě vynikající. Nalezení chyby je v takových případech často velmi obtížné. Motto isoplusu proto zní:

„Vše z jedné ruky.“

V tomto smyslu nabízí isoplus nejen pevné a ohebné potrubí, nýbrž svou nabídku rozšířil i o následující:

  • spojovací technika plášťové trubky vlastní výroby
  • systémy kontroly sítě vlastní výroby
  • technická oddělení v mnoha zemích, která mohou poskytnout podporu již v rámci plánovací fáze
  • zakázkové služby vlastních měřících techniků
  • v mnoha zemích vlastní montéři pro montáž objímek.