O isoplusu > Zajištění kvality  

Zajištění kvality

diverse Zertifikate

Na zajištění kvality je ve skupině ISOPLUS kladen velký důraz. Aby byla kontinuálně zajištěna  kvalita na co možná nejvyšší technické úrovni, je ve všech výrobních pobočkách zaveden systém řízení kvality dle EN ISO 9001. Zahrnuje všechny oblasti jako je výroba, plánování, projektování, montáže či provádění staveb.

Předpokladem proveditelnosti uvnitř skupiny ISOPLUS je systematická organizace všech pracovních postupů a jejich denní kontrola. Všechny jednotlivé oblasti zapadají do sebe a jsou přímo podřízeny vedení společnosti. To provádí v periodických odstupech přezkoušení účinnosti systému zajištění kvality na základě interních zpráv, auditů a technické či obchodní dokumentace.

Konkrétně česká pobočka ISOPLUS-EOP, aby dostála požadavkům svých zákazníků, zajistila v roce 2003 přechod již zavedeného systému řízení kvality na nový dle normy ISO 9001:2015. Zavedený systém byl potvrzen provedením recertifikačního auditu firmou URS, United Registrar of Systems Czech, s.r.o., kterou byl vydán certifikát systému řízení kvality. V roce 2009 společnost získala mezinárodně uznávaný certifikát Evropské asociace pro dálkové zásobování teplem a chladem EUROHEAT & POWER, který zastřešuje veškeré požadavky na výrobky pro dálkové vytápění. Ve stejném roce společnost získala značku kvality SPCR 127 (Švédský národní testovací institut) a FVF D:202 (Švédská asociace dálkového zásobovaní teplem – Svensk Fjärrvärme).