O isoplusu > Zajištění kvality > Stavby  

Zajištění kvality při provádění staveb

Kontrole stavby jako důležitému článku řetězce zajištění kvality musí být věnována příslušná pozornost.

Například v Německu se o to starají regionální montážní centra isoplusu. Opatření zajišťující kvalitu během stavby probíhají přímo přes regionální oddělení kvality provádění montáže. Zodpovědní a intenzivně školení pracovníci isoplusu (inženýři, technici, vedoucí staveb, hlavní montéři a montéři) jsou vlastníky uznávaných certifikátů AGFW (Arbeitsgemeinschaft für Wärme und Heizkraftwirtschaft) a BFW (Bundesverband Fernwärmeleitungen).  K dalším aktivitám tohoto oddělení kvality patří kontrola stavby a prostoru pro potrubí, kontrola rámcových podmínek pro izolační a těsnící práce před jejich provedením a rovněž zohlednění povětrnostní situace.

Hlavní činností montážního oddělení kvality je kontrola montérů isoplusu při jejich jednotlivých činnostech a vystavení individuální dokumentace o kvalifikaci montéra, stejně tak jako vizuální nebo destrukční zkouška provedených prací. Aby mohla být provedena identifikace provádějícího montéra je každá objímka natrvalo značena identifikačním kódem. Dodatečně lze zadat kontrolu spojek nezávislému zkušebnímu institutu.