O isoplusu > Zajištění kvality > Výroba  

Zajištění kvality ve výrobě

Systém zajištění kvality popřípadě systém řízení dle DIN EN ISO 9001 určuje rámcové podmínky pro kontrolu kvality. Aby se předem vyloučily nedostatky a nespolehlivosti v dílčích částech, upřednostňují se vyšší požadavky než nezbytně nutné. Díky tomu jsou ve skupině isoplus minimální požadavky evropských norem dokonce částečně podstatně přesahovány.

Aby byla podchycena kvalita výrobků již od začátku, vztahuje se na veškerý vstupující materiál rozsáhlá vstupní kontrola dle EN 253. Všichni dodavatelé musí být certifikování dle DIN EN ISO 9001 a být schopni předložit všechny požadované, popřípadě nutné atesty. Dále je každý zaměstnanec povinen po ukončení pracovního kroku svou práci přezkoušet dle firemní politiky zajištění kvality. Navíc jsou v normách uvedené zkoušky a kontroly prováděny  a dokumentovány nezávislou firmou.

Před expedicí jsou všechny výrobky podrobeny stoprocentní závěrečné zkoušce a její provedení je viditelně značeno. K expedici jsou uvolněny pouze výrobky označené příslušnou samolepkou isoplus.