Produkty > Kontrola sítě  

Kontrola sítě

Malé netěsnosti a vlhkost mohou způsobit velkou škodu. Mohly by mít za následek ztráty tepla, korozi potrubí a přerušení provozu. Proto isoplus nabízí dva systémy pro signalizaci netěsností a lokalizaci poruch, které pomocí dvou měděných nebo odporových vodičů zalitých v pěně a za použití různých, pro tento účel vhodných signalizačních přístrojů umožní neustálou kontrolu celé potrubní trasy, zda nedošlo k provlhnutí či poškození potrubního vedení.

Přitom se kontroluje nejen oblast objímek, ale i každý metr potrubní trasy. Již při nejmenším provlhnutí polyuretanové tvrdé pěny na základě netěsných svárů nebo výskytu vlhkosti, i v oblasti s vysokým ohmických odporem, dojde k výstražné signalizaci. Poškození plášťové trubky z tvrdého polyetylenu, např. u výkopových prací nebo při sázení rostlin, jakož i porušení vodiče vedou také k signalizaci závady.

Potrubí i všechny tvarovky systémů isoplus jsou již z výroby opatřeny zapěněnými, barevně odlišenými kontrolními vodiči. Nepoužívají se žádné citlivé aktivní nebo poloaktivní elektronické komponenty, které by mohly způsobit brzké opotřebení alarmu. Měřící zařízení s elektronickými součástkami se nacházejí pouze v budovách, šachtách nebo příslušných rozdělovačích.