Produkty > Kontrola sítě > IPS-Cu > Měření  

Měření

Technika impulzní reflektometrie využívá vysokofrekvenčních elektrických vlastností vedení. Na základě geometrického uspořádání zapěněných holých měděných vodičů a médiové trubky, jakož i elektrických vlastností polyuretanové tvrdé pěny se nastaví takzvaný vlnový odpor, který zůstává konstantní po celé délce.

Elektrické impulzy s nízkou energií se nerušeně šíří přibližně rychlostí světla. V případě průniku vlhkosti, která nemusí být elektricky vodivá, se v izolaci z tvrdé polyuretanové pěny mění vlnový odpor. Šíření impulzu je rušeno a v této oblasti dojde k reflexi impulzu (echo). Z doby, která uplyne mezi vyslaným impulzem a reflexí, se vypočítá místo poruchy.

K tomuto účelu nabízí isoplus kontrolní hardware IPS-Digital. Výhodou je zde ukládání impulzů pomocí metody „sample and hold“. Vodičový systém je v pravidelných odstupech proměřován (sample) a signály se ukládají do pomocné paměti (hold).