Produkty > Kontrola sítě > IPS-NiCr > Měření  

Měření IPS-NiCr

Geometrické umístění médiové trubky, jakož i měřícího a smyčcového vodiče je systémem se čtyřmi neznámými veličinami. Těmito jsou oba dva dílčí odpory Rx1 a Rx2, s odporem vedení [RRohr] (= RX1 + RX2), izolační odpor polyuretanové izolace [RISO, jakož i napěťový prvek [Ux]. Niklchromový odporový vodič určuje celkový odpor RΣ. Oba dílčí odpory RX1 a RX2 jsou závislé na tom, v jakém místě dojde k provlhnutí.

V případě poruchy přenáší vodivá vlhkost na médiovou trubku hodnotu děliče napětí závislou na místě provlhnutí. Z elektrického hlediska přebírá tato médiová trubka funkci třetího měřícího vodiče. Vlastně se připoj „trubka“ dá srovnat s jezdcem potenciometru. Pozice jezdce ukazuje místo poruchy.