Produkty > Kontrola sítě > Kontrolní přístroje > IPS AUTARK > AUTARK/SÜ  

AUTARK/SÜ

Přístroj Autark/SÜ představuje kompletně samostatný modul autarkní řady. Neobsahuje však žádnou kontrolu trasy a slouží pouze ke kontrole spínacích relé. Nabízí možnost kontinuálního monitorování šachet s přímým spojením pomocí GSM k pracovišti se software SSW/Autark.

Dále lze v principu monitorovat vše, co obsahuje spínací relé, popřípadě je vybaveno příslušným spínačem: například všechny analogové měřící přístroje jako ST2000/3000 (i od jiných výrobců), teplotní limity, světelné spínače, pumpy, dveřní zámky apod.

Dodáván je jako dvoukanálový přístroj, s baterií nebo k připojení k elektrické síti (230V). Provoz přes pevné datové spojení (jako alternativa ke GSM) je možný od podzimu 2012.

Při měření jednou denně a přenosu naměřených dat jednou týdně je provozuschopnost garantována na minimálně pět let bez výměny baterie.