Produkty > Kontrola sítě > Kontrolní přístroje > IPS DIGITAL > KMS  

Kompaktní měřící místo IPS-Digital-KMS

Kompaktní měřící místo KMS tvoří uvnitř přehledného síťového systému IPS-Digital vlastní hardware a je umístěno na začátku kontrolovaného úseku přímo na stanovišti řídícího počítače (desktop nebo notebook). Kompaktní měřící místo KMS sestává z měřícího místa montovaného na konci potrubního vedení a z obyčejného počítače vzdáleného od tohoto místa maximálně 20 m, který je vybaven softwarem SSW.

Dle potřeby se používají kompaktní měřící místa s technikou dvou nebo čtyř kanálů, KMS-2 nebo KMS-4, která nemůžou být vzájemně propojena. Všechny změřené údaje se digitalizují a posílají přes rozhraní RS 232 k řídícímu softwaru SSW, popř. řídícímu počítači.

IPS-Digital-Cu-KMS 2 / 4

Jedno měřící místo Cu-KMS kontroluje a lokalizuje změny impedance na maximálně 2500 m senzorového vodiče jednoho kanálu, k tomu se používá měření doby odezvy impulzu. Dodatečně se zjišťuje stejnosměrné a střídavé napětí, jakož i ohmový odpor.

IPS-Digital-NiCr-KMS 2 / 4

Jedno měřící místo NiCr-KMS kontroluje a lokalizuje změny odporu na 1200 m senzorového vodiče jednoho kanálu, k tomu se používá metody měření odporu stejnosměrným napětím. K lokalizaci poruchových míst dochází pomocí lokalizace změny odporu.