Produkty > Kontrola sítě > Kontrolní přístroje > IPS DIGITAL > MDS / MS  

Stanice pro sběr změřených dat IPS-Digital-MDS

Centrální stanice pro sběr změřených dat MDS je důležitou součástí řídící centrály síťového systému IPS-Digital. Společně s počítačem typu desktop či notebook a řídícím softwarem SSW je celá kontrolní síť centrálně řízena. MDS představuje rozhraní mezi řídící centrálou (počítačem) a kontrolní sítí (trasou potrubního vedení).

Stanice pro sběr změřených dat spolupracuje s měřícími místy (MS). Měřící místo představuje uvnitř síťového systému IPS-Digital vlastní měřící hardware a nachází se vždy na konci kontrolovaného úseku přímo na konci potrubí. Dle potřeby se používají měřící místa s technikou dvou nebo čtyř kanálů, MS-2 nebo MS-4, která jsou kontrolována stanicí pro sběr změřených dat MDS, popř. řídícím softwarem SSW.

digitale Messdatenstation

IPS-Digital-Cu-MS 2 / 4

Jedno měřící místo Cu-MS kontroluje a lokalizuje změny impedance na maximálně 2500 m senzorového vodiče jednoho kanálu, k tomu se používá měření doby odezvy impulzu (čas mezi vysláním a příjmem impulzu). Dodatečně se zjišťuje stejnosměrné a střídavé napětí, jakož i ohmový odpor.

IPS-Digital-NiCr-MS 2 / 4

Jedno měřící místo NiCr-MS kontroluje a lokalizuje změny odporu na 1200 m senzorového vodiče jednoho kanálu, k tomu se používá metody měření odporu stejnosměrným napětím. K lokalizaci chybných míst dochází pomocí lokalizace změny odporu.