Produkty > Kontrola sítě > Software  

Přesný výpis všech možností naleznete v našem aktuálním katalogu v sekci Ke stažení.

Viz také sekce Služby > Měření a lokalizace poruch.

 

Řídící software IPS-Digital-SSW

Jediný software stačí pro řízení celého síťového systému IPS-Digital. Všechny přístroje hardwaru IPS-Digital používají tento software. Provádějí se následující funkce:

  • akustická a optická výstražná signalizace
  • nastavení prahů odezvy
  • zhodnocení naměřených hodnot a chyb
  • výpis všech naměřených hodnot a chyb
  • automatická softwarová lokalizace chybných míst
  • kalibrace různých druhů senzorů, tzn. typů vodičů
  • centrální ovládání a řízení kompletního zařízení pomocí menu
  • automatické rozpoznání typu měřícího místa ve smíšených sítích
  • archivace naměřených hodnot a chyb s udáním datumu a času (časové razítko)
  • přímé vyhodnocování dat a zobrazení hlášení v čistém textu

Kvalita je v isoplusu důležitá, proto je řídící software neustále zlepšován a rozšiřován. Aktualizace se ihned předávají zákazníkům, tudíž se používá jen aktuální software.