Produkty > Průmyslová potrubí > Ohebné potrubní systémy  

Ohebné potrubní systémy isoplus

Všeobecná část

Ohebné potrubní systémy isoplus se znamenitě hodí pro domovní přípojky, pozdější rozšíření sítí a pro obcházení jakýchkoli překážek, jako jsou např. stavební objekty, stromy nebo cizí vedení. Stejně tak je možné i použití u kompletních nízkoteplotních sítí s menšími jmenovitými světelnostmi. Protože musí být dodrženy pouze velmi malé minimální poloměry ohybu, může být pomocí ohebných trubek zvolena nejpřímější cesta kolem překážky, popřípadě k místu zaústění domovní přípojky. Velké dodací délky zaručují provedení efektivní pokládky v krátké době, stavební provoz se redukuje na minimum. Také u výkopových prací dochází ke značným úsporám, neboť může být proveden velmi úzký výkop pro potrubí. Ohebné potrubní systémy isoplus představují proto v oblasti zásobování energiemi metodu pokládky, která je technicky vyzrálá, ekonomicky výhodná, jakož i ekologicky nezávadná.

Tepelná izolace

Stejně jako ostatní potrubní systémy isoplus se i ohebné trubky izolují pomocí osvědčené polyuretanové tvrdé pěny. Aby se zabránilo výměně plynu z buněčné struktury pěny, je vestavěna vrstva difuzního uzávěru. Používané nepropustné fólie zaručují po celou dobu provozní životnosti ohebných trubek konstantně nízkou tepelnou ztrátu.

Plášťová trubka

Plášťovou trubku tvoří u všech ohebných potrubí isoplus osvědčený polyethylen (PELD, polyethylene low density) s hladkým povrchem. Slouží jako ochrana izolační pěny a je velmi odolný vůči povětrnostním vlivům a paprskům UV, jakož i prakticky vůči všem chemickým sloučeninám vyskytujícím se v zemině. Díky kontinuálnímu způsobu výroby vzniká z jednotlivých komponent sdružená konstrukce, která je vodotěsná po celé své délce.