Služby > Měření a lokalizace poruch  

Měření a lokalizace poruch

  • Měření nových staveb včetně vyhotovení protokolu – nabízíme proměření celé trasy. Na základě tohoto měření je vystaven protokol s naměřenými hodnotami, které jsou důležité pro posouzení a vyhodnocení případné poruchy.
  • Kontrolní měření na stávajících stavbách – potrubí by se mělo pravidelně kontrolovat, aby došlo k včasným odhalením případných poruch a oprava nemusela být tak rozsáhlá. Pokud není instalován automatický systém kontrol, nabízíme periodické měření. Zanedbání oprav poruch zvyšuje náklady na jejich následné opravení a výrazně snižuje životnost potrubí.
  • Lokalizace poruch izolace impulzním reflektometrem – nabízíme lokalizaci poruch při provlhnutí polyuretanové tvrdé pěny z důvodů netěsných svarů médiové trubky nebo pláště izolace, porušení vodičů a vlhkosti porubí, která může vzniknout, např. u výkopových prací, sázení rostlin… Po lokalizaci poruch je vystaven protokol o měření.

Pro další informace a objednání měření nebo lokalizace poruch kontaktujte našeho technika měření.