Služby > Služby projektantům  

Služby projektantům

Nabízíme vyhotovení pevnostního výpočtu podzemních i nadzemních tras předizolovaných sdružených potrubních systémů na certifikovaném výpočtovém softwaru SIS-KMR. Poradenství a konzultace projektantům při vypracování projektových dokumentací bezkanálových i nadzemních předizolovaných sdružených potrubních vodních tepelných sítí dle platných norem a legislativy zejména při:

  • optimalizaci kompenzačních a pevnostních prvků daných potrubních sítí, přesné stanovení obložení kompenzačních lomů dilatačními polštáři na základě námi vyhotoveného pevnostního výpočtu
  • návrhu vhodného trasování potrubních vodních tepelných sítí dle kritérií vyhotoveného pevnostního výpočtu
  • konstrukci kladečských schémat předizolovaných potrubních sítí
  • specifikaci materiálu předizolovaného potrubí

V případě zájmu o služby projektantům kontaktujte příslušného technika.