Zásobování teplem > Kogenerace  

Kogenerace

Pojem „kogenerace“ označuje společnou výrobu elektřiny a tepla. V tepelných elektrárnách se na elektrický proud přemění pouze část primární energie. Zbytek připadá na odpadní teplo - v konvenčních elektrárnách se odvádí do okolí.

Pomocí kogenerace je možné využít velkou část tohoto tepla pro dálkové zásobování tím, že se tepelný výkon vydělí mezi turbínovými stupni. Tak lze dosáhnout až přes 90 % využití energetického obsahu paliva. Tepelná vedení přivádí teplo ke spotřebiteli, kde se použije k vytápění prostor a ohřevu teplé vody.

Protože pouze smysluplné využití odpadního tepla umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv při výrobě elektřiny v tepelných elektrárnách, považuje se kogenerace v mnoha zemích za nepostradatelnou součást moderního zásobování energií.