Zásobování teplem > Rozlišení místního a dálkového vedení tepla  

Rozlišení místního a dálkového vedení tepla

Rozlišení místního a dálkového vedení tepla je především jazykové povahy. Pod pojmem místní vedení tepla rozumíme menší, decentralizované sítě vedení, zatímco jako dálkové označujeme větší sítě, které se většinou skládají z velkých vedení. Z technického pohledu však toto dělení nemá větší význam. Základní funkce jsou u obou typů ty samé. Také neexistuje žádná celosvětově jednotná definice, do jaké délky vedení se mluví ještě o místním, a od jaké již o dálkovém vedení.