Zásobování teplem > Výroba tepla  

Výroba tepla

Výroba tepla probíhá většinou v elektrárnách pomocí kogenerace, ve spalovnách odpadů, v teplárnách nebo pomocí geotermální energie.

Vedle konvenčních paliv jako olej, plyn, uhlí a odpad se čím dál více uplatňuje především biomasa. Dále se množí pokusy integrovat solární energii.