Zásobování teplem > Výstavba tepelné sítě  

Výstavba tepelné sítě

Tepelnou sítí lze transportovat tepelnou energii pomocí silně izolovaných potrubních vedení od výrobce ke spotřebiteli mnoho kilometrů.

Jako nosič zpravidla slouží upravená voda, kvůli své specifické tepelné kapacitě. Přívodním potrubím je horká voda transportována ke spotřebiteli. Zde se tepelným výměníkem vyčerpá teplo, voda však zůstává v původním vedení. Odvodním potrubím teče voda zpět k výrobci tepla, kde je opětovně zahřáta. Tepelná síť tedy funguje jako uzavřený oběh.

Jako izolované potrubní systémy slouží v současné době téměř výhradně dílensky předizolované trubky. To znamená, že tepelná izolace je nanesena již výrobcem a na stavbě se trubky pouze pokládají. Ukázalo se, že takto nejen klesají výrobní náklady a náklady na pokládku, ale zlepšuje se i tepelná izolace a tím stupeň účinnosti.

Jako technicky a ekonomicky výhodné se přitom osvědčilo potrubí z umělých hmot (zkráceně KMR). To je potrubí s plášťovou trubkou z polyetylenu (PE) a izolací z polyuretanové tvrdé pěny (PUR). Kombinace dlouhé životnosti, možnosti delšího uskladnění trubek a ekonomicky výhodné pokládky do pískového lože umožňuje provoz i velmi rozvětvených sítí.

Konkrétní výstavba se mění v závislosti na teplotě vody a požadavcích na stavbě. V oblastech do 140°C se většinou používají

Jako alternativu pro snížení investičních nákladů lze při nižších teplotách nasadit ohebné potrubní systémy dodávané v rolích. Médiová trubka může být z

Tato potrubí vyrábí isoplus již přes 35 let pomocí nejmodernějších procesů a patří k vedoucím výrobcům v Evropě.

Naše kompetence doplňuje obsáhlá nabídka služeb. I díky tomu se isoplus stal partnerem mnoha provozovatelů v celé Evropě.