Životní prostředí > Možná řešení energetické krize  

Možná řešení energetické krize

Z pohledu isoplusu existují tři hlavní možná řešení dlouhodobých potíží v energetickém zásobování.

  • Změna chování spotřebitelů: Díky změněnému chování koncových spotřebitelů klesne poptávka po užitné energii. V důsledku toho se sníží i spotřeba primární energie. Poměr Užitná energie/Primární energie však zůstane stejný.
  • Zvýšení energetické účinnosti: Zmenšením neproduktivních ztrát klesne potřeba primární energie, přičemž poptávka po užitné energii zůstane stejná. Poměr Užitná energie/Primární energie však vzroste, čímž klesne spotřeba primární energie.
  • Přechod na obnovitelné zdroje: V tomto případě se zpočátku nezmění potřeba primární ani užitné energie. Negativní vlivy vysoké spotřeby energie by se však pomocí obnovitelných zdrojů, šetrných k životnímu prostředí, měly zredukovat. Navíc by se tímto způsobem zajistila trvalá nabídka dostupné energie.