Životní prostředí > Možná řešení energetické krize > Obnovitelné zdroje energie > Decentrální zásobování energií  

Decentrální zásobování energií

Zásobování energiemi z obnovitelných zdrojů je často podstatně více decentralizované než z konvenčních fosilních zdrojů. Důvody pro to jsou mimo jiné:

  • nižší energetická výtěžnost (kwh / m³ nebo kg) některých obnovitelných zdrojů energie (například dřevo) v porovnání s fosilními zdroji (například topné oleje nebo uhlí). Právě ta způsobuje neekonomičnost provozu od určitých vzdáleností.
  • ohraničená místní ložiska (například geotermální energie).
  • rozdílný výnos různých obnovitelných zdrojů v závislosti na místě a času (například sluneční, větrná či geotermální energie).

Decentrální zásobování energiemi nabízí možnost převést celkové zásobování energiemi na širší technickou a hospodářskou základnu. Navíc tak lze dosáhnout vyšší míry participace obyvatelstva na straně výrobců.

Na druhou stranu jsou decentralizované struktury spojeny také s určitými požadavky. Pro oblast zásobování teplem a chladivy to znamená především častější nasazení menších místních vedení.

Menší sítě místního zásobování teplem se často vyznačují tím, že při výstavbě vystačí s poměrně malými dimenzemi a mohou být provozovány s poměrně nízkými teplotami. To umožňuje nasazení cenově výhodných alternativních produktů i metod pokládky. Na druhou stranu musí být investiční náklady právě u velmi malých sítí rozděleny mezi malý počet odběratelů. Tím se nízké investiční náklady na výstavbu sítě stávají nutností.

Na izolační vrstvě však většinou není možné ušetřit. Energetické zdroje jsou v současné době dražší než kdykoli jindy. Často rozhoduje rozdíl pouhých pár procentních bodů tepelných ztrát celého potrubního vedení, zda lze síť místního vedení tepla (popřípadě chladiv) ekonomicky úspěšně provozovat či nikoli.

Výrobní program ohebných potrubních systémů isoplus zde může být řešením. Kombinuje nízkonákladovou techniku pokládky pomocí bubnu s velmi nízkými tepelnými ztrátami při provozu, to především díky vynikajícím izolačním vlastnostem námi používané polyuretanové tvrdé pěny.

V rámci skupiny isoplus máme zkušenosti s výstavbou velkokapacitních i nízkonákladových sítí dálkového a místního vedení tepla již od roku 1974. I to z nás dělá spolehlivé partnery pro Váš projekt. V případě zájmu Vám rádi poskytneme odborné poradenství (kontakt).