Životní prostředí > Možná řešení energetické krize > Změna chování spotřebitelů  

Změna chování spotřebitelů

Diagram účinků změn v chování spotřebitelů.
Úsporou užitné energie se sníží i spotřeba energie primární.

Ve změně spotřebitelského chování spočívá velký potenciál ke snížení energetické potřeby, v politických diskuzích často podceňovaný. Jmenovat můžeme například nepoužívání vypínání elektrických spotřebičů do stavu stand-by nebo změnu chování v rámci mobility a cestování (vytváření cestovních společenství, méně dálkových cest, užívání energeticky efektivních dopravních prostředků jako je autobus či vlak). Stejně tak lze redukovanou poptávkou po energeticky obzvlášť náročném spotřebním zboží zmírnit nadměrnou spotřebu energie. Navíc mohou výše uvedené změny chování mít velmi pozitivní účinky i v dalších oblastech (například méně hluku způsobeného dopravou). Příslušná iniciativa však musí vyjít nikoli v poslední řadě i od spotřebitelů.


[1] viz také Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, kapitola 2