Životní prostředí > Možná řešení energetické krize > Zvýšení energetické účinnosti  

Zvýšenní energetické účinnosti

Diagram účinků zvýšení energetické účinnosti.
Zvýšením energetické účinnosti lze snížit spotřebu primární energie, přičemž spotřeba užitné energie zůstane stejná.

Definice: Účinnost znamená v této souvislosti poměr vstupu a výstupu. Čím menší vstup v poměru k výstupu je potřeba, tím účinněji probíhá konkrétní proces.

Matematicky vyjádřeno:

η = Výstup/Vstup

Čím blíže je η hodnotě 1, tím účinnější je proces. Čím blíže je η hodnotě 0, tím vzniká více ztrát.

V energetickém průmyslu může pozorovat mimo jiné následující:

například spalování topného oleje v kotli za účelem vyhřívání prostorů,

například rafinace surové ropy na topný olej v rafinerii.

Poměr η můžeme tedy označit jako energetickou účinnost, popřípadě koeficient využití.1

Existuje mnoho možností, jak zvýšit energetickou účinnost. Pro některé z nich dodává isoplus své produkty:

 


[1] Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, strana 35 f.