Životní prostředí > Možná řešení energetické krize > Zvýšení energetické účinnosti > Výrobky isoplus pro zvýšení energetické účinnosti  

Výrobky isoplus pro zvýšení energetické účinnosti

Výrobky firmy isoplus mohou přinést podstatný příspěvek ke zvýšení energetické účinnosti v rámci energetického zásobování. Dodáváme výrobky mimo jiné pro následující typy použití:

  • Zásobování teplem: zejména se nabízí možnost zvýšení účinnosti v oblasti zásobování teplem tím, že pro účely vytápění je využíváno zbytkové odpadní teplo různých jiných procesů (viz také kogenerace). Vysoce účinná tepelná izolace výrobků isoplus a především vynikající vlastnosti polyuretanové tvrdé pěny pomáhají minimalizovat tepelné ztráty celého vedení.
  • Zásobování chladivy: v mnoha případech je zde potřeba pouze zlomek energie, kterou by jinak potřebovala samostatná klimatizační zařízení (viz také trigenerace).
  • Ropovody: vysoce účinná tepelná izolace pomáhá podstatně šetřit energii také při transportu ropy nebo produktů z minerálních olejů. Tím lze podstatně snížit spotřebu energie, která je nutná k udržení olejů na transportní teplotě.
  • Průmysl: výrobky isoplus jsou nasazovány také v průmyslových procesech, při kterých je potřeba energeticky úsporně transportovat horké, teplé nebo podchlazené kapaliny. Transportní trasa může být dlouhá od několika metrů až po několik kilometrů.
  • Bioenergie: u menších bioenergetických projektů v oblasti místního zásobování teplem bývá největší výzvou právě požadavek nízkých materiálových nákladů a nízkých nákladů na pokládku společně s požadavkem minimálními ztrát ve vedení tepelné sítě. Zde nabízíme speciální řešení isoplus (například ohebné potrubní systémy) a na základě dlouhodobých zkušeností rádi pomůžeme s provedením celého projektu.
  • Kontrola sítě: díky moderní technice kontroly sítě potrubního vedení, kterou isoplus nabízí, lze poruchy s průnikem vlhkosti rychle a bezpečně zjistit a lokalizovat. To pomáhá zamezit vzniku energetických ztrát způsobených vystupující vlhkostí nebo je alespoň minimalizovat. Navíc se díky včasné lokalizaci místa poruchy redukují náklady na použité náhradní díly. V případě do země položených trubek pak přesné určení místa poruchy výrazně snižuje finanční i energetické náklady na zemní práce.