Životní prostředí > Možná řešení energetické krize > Zvýšení energetické účinnosti > Vysvětlení pojmů energetická účinnost a koeficient využití  

Vysvětlení pojmů energetická účinnost a koeficient využití

Energetická účinnost - označení poměru vstup/výstup při jmenovitém výkonu (například jmenovitý výkon kotle).

Koeficient využití - v praxi se zařízení často nepoužívají ve jmenovitém výkonu, nýbrž jsou spouštěna i pro částečný výkon. Při částečném výkonu však může být energetická účinnost jiná než při jmenovitém výkonu. Koeficientem využití se tudíž rozumí průměrný poměr vstup/výstup během určitého časového období, například v případě období jednoho roku mluvíme o koeficientu ročního využití.