Životní prostředí > Transformace energetiky  

Proč je transformace energetiky nutná?

Celosvětové energetické zásobování je v současné době založeno z více než 80% na fosilních a nukleárních zdrojích.1 S těmito zdroji jsou však spojeny znatelné problémy, které se dají shrnout do dvou skupin:

  • Konečnost fosilních a nukleárních energetických zdrojů: Ložiska fosilních i nukleárních surovin jsou konečná. Fosilní suroviny se sice tvoří z biomasy, tento proces však trvá miliony let a tudíž je z lidské perspektivy nerelevantní. Kdy budou vyčerpány fosilní a nukleární zdroje, to záleží na výši jejich spotřeby, objevení nových nalezišť a výzkumu nových technologií těžby. Všeobecně se však vychází z toho, že při stávající spotřebě bude většina nalezišť fosilních i nukleárních surovin vyčerpána ještě během tohoto století.
  • Negativní účinky na životní prostředí a biosféru: S využíváním fosilních a nukleárních zdrojů se pojí nikoli nepodstatné vlivy na životní prostředí a další rizika (např. Fukušima). Globální oteplování na základě antropogenního skleníkového efektu je z velké části způsobeno právě spalování fosilních paliv. Nebezpečí jaderné havárie a stále nedořešená problematika dlouhodobého skladování jaderného odpadu jsou další podstatné problematické oblasti současného energetického zásobování.

Výše uvedené problémy vyžadují následující možná Možná řešení energetické krizeřešení.


[1] Podíl spotřeby primárních energií, situace v roce 2006; Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, strana 5