Životní prostředí > Udržitelný rozvoj  

Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

Požadavky na zásobování energiemi splňujícími podmínky udržitelnosti jsou stále aktuálnější. Projevující se klimatické změny a nehody atomových elektráren jako Černobyl či Fukušima jen podtrhávají potřebu změn v energetickém zásobování.

Udržitelnost znamená ale více než jen ochranu životního prostředí. Pro moderní chápání tohoto pojmu byla určující závěrečná zpráva „Our Common Future“ komise OSN „World Commission on Environment and Development“ z roku 1987.

Tato komise za předsednictví norské premiérky Gro Harlem Brundtlandové mezi jiným požadovala, aby pomocí udržitelného rozvoje bylo možné pokrýt požadavky současnosti, aniž by se riskovalo, že nebudou moci být pokryty požadavky budoucích generací. 1

V moderním pojetí staví udržitelnost na třech pilířích. Ekologie je jedním z nich. Další dva jsou ekonomie a společnost.

Udržitelnost zohledňuje všechny tři pilíře. Jako udržitelný se nazývá rozvoj, když lze dosáhnout zlepšení v minimálně jedné oblasti, aniž by došlo ke zhoršení ve zbývajících dvou oblastech.

Isoplus se tématem udržitelnosti zaobírá vážně. Rozvážili jsme, jaký příspěvek může poskytnout výrobce komponentů v energetickém sektoru, a snažíme se tuto možnost využít.


[1] Henss Th. Fernwärme aus Biomasse und kommunale Nachhaltigkeit Ibidem Stuttgart 2008 S. 13-18