Životní prostředí > Udržitelný rozvoj > Příspěvěk isoplusu > Příspěvek k udržitelnému rozvoji pomocí výrobků isoplus  

Příspěvek k udržitelnému rozvoji pomocí výrobků isoplus

Isoplus dodává výrobky zvyšující energetickou účinnost. Zvýšení energetické účinnosti je pokládáno za možnou strategii při řešení celosvětové energetické problematiky a může – vhodně aplikováno – poskytnout cenný příspěvek k transformaci energetiky.

Dále nabízí naše výrobky možnost integrování určitých obnovitelných zdrojů energie do konvenčního energetického zásobování – a to pro koncového spotřebitele pohodlně a jednoduše.

Isoplus soustředí své aktivity na následující oblasti:

  • Dálkové a místní zásobování teplem
  • Dálkové a místní zásobování chladivy
  • Efektivní a bezpečný transport ropy
  • Průmyslové procesy
  • Bioenergie a zemědělství

Zvýšením energetické účinnosti a integrací obnovitelných zdrojů energie do energetického zásobování může být poskytnut cenný příspěvek ve všech oblastech udržitelného rozvoje:

  • Ekologie: Příspěvek k ochraně životního prostředí redukcí negativních externích efektů.
  • Ekonomie: Právě integrace dosažitelných regionálních energetických zdrojů do konvenčního energetického zásobování nabízí enormní potenciál k vytvoření regionálních hospodářských oběhů a zvýšení tvorby hodnot v regionech.1
  • Společnost: Zvýšení energetické účinnosti a obnovitelné zdroje energie mohou dopomoci k podstatnému snížení životních nákladů obyvatelstva. Vytvoření regionálních hospodářských oběhů, které vznikají pomocí regionálně dostupných obnovitelných zdrojů energie, navíc přispívá k tvorbě a zajištění nových pracovních příležitostí.


[1] viz Henss Th. Fernwärme aus Biomasse und kommunale Nachhaltigkeit Ibidem Stuttgart 2008, strana 94-103