Životní prostředí > Udržitelný rozvoj > Příspěvěk isoplusu > Příspěvek k udržitelnému rozvoji ve výrobě isoplus  

Příspěvek k udržitelnému rozvoji ve výrobě isoplus

Z pohledu výroby pro nás udržitelný rozvoj znamená především:

  • Ochranu životního prostředí při výrobě (ekologická dimenze)
  • Ochranu zdraví spolupracovníků (sociální dimenze)

Skupina isoplus může pro svá výrobní střediska v Německu předložit více certifikátů se zaměřením na životní prostředí (EN ISO 14001). Neustále se snažíme minimalizovat zátěž životního prostředí v průběhu celého výrobního řetězce nebo dle možností tuto zátěž zcela vyloučit. K tomu patří kromě jiného následující opatření:

  • Používání vybraných materiálů
  • Nasazení nízkoemisní výrobní techniky
  • Co možná nejdůkladnější recyklace odpadů