Životní prostředí > Základní pojmy v energetickém oboru  

Základní pojmy v energetickém oboru

Všeobecně se v energetickém oboru rozlišují následující pojmy1:

Primární energie:  Energie v surovém stavu. Nebyla ještě přeměněna či zpracována pro snadnější použití (například ropa, sluneční svit).

Koncová energie: Přeměněná a zpracovaná energie ve formě, kterou může koncový spotřebitel využívat (například lehké topné oleje, elektřina).

Užitná energie: Ta forma energie, která poskytuje spotřebiteli požadovanou službu. Vzniká přeměnou koncové energie například v teplo, pohyb, světlo.

Při každém transformačním kroku dochází k energetickým ztrátám. Čím menší jsou tyto ztráty, tím efektivněji probíhá transformační proces. Výše ztrát má určující vliv na množství primární energie, která je potřeba pro výrobu určitého množství užitné energie.

 


[1] Viz Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, strana 4