Produkty > Pevné potrubní systémy  

Pevné potrubní systémy isoplus

Jednotrubka

Jednotrubka isoplus se používá hlavně pro zásobování teplem a chladivy, nalézá však uplatnění i v potravinářství a petrochemii. Jako izolační materiál slouží polyuretanová tvrdá pěna (PUR), která je proti vlivům prostředí chráněna pláštěm z vodotěsného, vůči rázu a lomu odolného tvrdého polyethylenu (PEHD). Všechny dílensky předizolované trubky a tvarovky můžou být na stavbě bez problémů zpracovány stavebnicovým způsobem.

Dvoutrubka

Dvoutrubka isoplus představuje účinný doplněk jednotrubky u dálkového zásobování teplem a chladivy. Díky své konstrukci optimalizuje využití izolace, minimalizuje prostor potřebný pro výkop i náklady při pokládce.

Tepelná izolace a technika kontinuální výroby

Jako izolační materiál se používá polyuretanová tvrdá pěna (PUR), přezkoušeno dle EN 253, která sestává z komponentů polyol a izokyanát. Na základě exotermické chemické reakce vzniká vysoce kvalitní izolační materiál s vynikající tepelnou vodivostí, λ50 = 0,0225 maximálně 0,0275 W/(mK), a malou objemovou hmotností. Díky inovativní kontinuální technice výroby lze dosáhnout rovnoměrné hustoty pěny i síly plášťové trubky (PEHD). To dodatečně snižuje tepelné ztráty.

Vestavěná vrstva difuzního uzávěru, která se nalézá mezi pěnou a plášťovou trubkou, zabraňuje navíc stárnutí izolačního materiálu, ke kterému dochází při difuzi plynu buněčné struktury. Dobré izolační vlastnosti tak zůstávají po celou dobu životnosti téměř konstantní.

Plášťová trubka

Plášťová trubka isoplus je tvořena tvrdým polyethylenem (PEHD, polyethylene high density), bezešvým, extrudovaným, odolným vůči rázu a lomu. Díky tomu, že PEHD je odolný vůči prakticky všem chemickým sloučeninám vyskytujícím se v zemině, se výborně hodí jako plášťová trubka pro přímé uložení do země. Ve všech národním a mezinárodních normách, popř. směrnicích je uveden jako jediný materiál pro plastové plášťové trubky.

PEHD je ve vysoké míře odolný vůči povětrnostním vlivům a paprskům UV. Tím je možné vystavit ho při skladování i po delší dobu, ne však neomezeně, přímému slunečnímu záření. Na základě vynikajících vlastností PEHD při svařování jsou svary u tvarovek vysoce kvalitní a bezpečné.