Produkty > Technika provádění spojů - plášťová trubka  

Technika provádění spojů - plášťová trubka

Pro nejrozmanitější technické požadavky jsou k dispozici různé konstrukce objímek. Veškeré objímkové spojky z tvrdého polyetylenu slouží ke zhotovení silově pevných, plynotěsných a vodotěsných spojů plášťových trubek.

Objímkové spojky

Firma provádějící pokládku trubek zodpovídá za nasunutí objímek ještě před tím, než se provedou svářecí práce. Veškeré objímky sestávají z objímkové trubky z tvrdého polyetylenu. Všechny objímky je možné dodat ve zvláštní délce, např. pro dodatečnou izolaci svarů v místě neizolovaného jednorázového kulového kohoutu, v místě jednorázového kompenzátoru nebo v místě doměrku. Tepelně izolační a těsnící práce provádí u všech druhů objímek výhradně montážní personál vyškolený firmou isoplus.

Manžety

K různým druhům objímek patří ručně smrštitelné manžety, které sestávají z tepelně smrštitelného, molekulárně zesíťovaného modifikovaného polyolefinu s těsnícím a lepícím systémem v přilnavé, viskoelastické těsnící zóně. Tento typ manžety je odolný proti stárnutí vlivem tepla, proti povětrnostním a chemických vlivům, jakož i proti vlivům způsobeným zářením UV a alkalickými zeminami.

Zkouška správné montáže objímek

Ve spolupráci s uznávanými zkušebními instituty nabízí firma isoplus velmi podrobné a obsáhlé kontroly polyuretanové tvrdé montážní pěny a manžet, popř. kompletní objímky. Zkoušky obsahují všechny body směrnic kvality EN 253 a EN 489. Podle potřeby obsahuje zkouška kvality např.:

  • Vizuální kontrolu skladování, jakosti a zpracování materiálů.
  • Destruktivní zkoušku manžety odtržením ve studeném stavu.
  • Kontrolu manžety v laboratoři na pevnost v tahu, poměrné prodloužení při přetržení, flexibilitu, nasákavost, pevnost ve smyku a v odlupování, jakož i teploty měknutí.
  • Zhotovení vzorku pěny ve zkušební nádobě a posouzení počátku její reakce, vzestupnosti a pěnění.
  • Odebrání třicetimilimetrového špalíčku vyvrtaného z polyuretanové tvrdé pěny jedné manžety s následnou vizuální kontrolou zbarvení, homogenity a buněčné struktury.
  • Zkouška vzorku pěny v laboratoři - její buněčné struktury, uzavřenosti buněk, hustoty pěny, pevnosti v tlaku a nasákavosti při varu.
  • Kontrolu kompletní objímky v laboratoři, zda byly provedeny výše uvedené body, přezkoušení axiální pevnosti ve smyku, jakož i pevnosti v rázu a lomu, dále určení tepelné vodivosti sdružené konstrukce.