O isoplusu  

Skupina isoplus

Skupina ISOPLUS s centrálou v německém Rosenheimu se sestává z řady právně samostatných, výrobních a obchodních společností v celé Evropě. Jedná se o 15 národních poboček v Evropě a jednu další v arabsky mluvící oblasti.

Jako výrobce dílensky předizolovaných potrubních systémů pro místní a dálkové vedení tepla a rovněž průmyslových potrubí různých druhů vyrábíme v našich pobočkách s přibližně 1200 zaměstnanci předizolované potrubí nejvyšší technické úrovně. Výroba probíhá za pomoci nejmodernějších výrobních zařízení a inovativních výrobních metod.

 

Aby bylo výše zmíněné zaručeno i dlouhodobě, byl v celé skupině ISOPLUS zaveden systém zajištění kvality dle mezinárodně uznávaných standardů a certifikátů. Tak jsou všechny výrobní podniky skupiny ISOPLUS certifikovány dle EN ISO 9001. Centrála v Německu navíc disponuje i dalšími certifikáty životního prostředí dle EN ISO 14001.