Kontrola sítě  

Kontrola sítě

Kontrola sítě je trvale aktuální téma, které se navíc těší stoupající oblibě. Dříve byly kontrolními systémy vybaveny pouze rozsáhlé sítě vedení, v současné době vedly klesající pořizovací náklady, technické novinky a stoupající požadavky na komfort ovládání k tomu, že kontrolní systémy jsou nasazovány i u středních a menších potrubních sítí. Na základě průběžné a spolehlivé kontroly sítě je zaručeno, že poruchy s průnikem vlhkosti jsou rychle a bezpečně zjištěny a lokalizovány. Tím se dá zabránit následnému dražšímu poškození potrubní sítě a stavebního materiálu kvůli dlouhodobému úniku kapaliny.

Osvědčily se dva systémy: IPS-Cu, u kterého se používají holé měděné vodiče, a IPS-NiCr, s izolovaným a perforovaným vodičem.

Přístroje lze rozlišit na analogové a digitální, či na stacionární a mobilní. Analogové přístroje informují uživatele o statusu měřené trasy (tedy např. bez chyby, nebo vlhkost zjištěna). Přesná lokalizace chyby pak musí být zajištěna měřícím technikem pomocí jeho vlastního přístroje. Digitální přístroje naproti tomu udávají nejen status, nýbrž mohou provést i automatickou lokalizaci. Všechny měřící přístroje isoplus jsou zkonstruovány tak, že mohou být použity u obou typů alarmu, stejně tak jako u podobných cizích sítí. Flexibilita těchto přístrojů umožňuje široké spektrum nasazení a tím představuje řešení, které pokrývá různorodé potřeby konkrétních zákazníků.