Zásobování chladivy  

Zásobování chladivy

Místní a dálkové zásobování chladivy získává stále více na významu. Základní myšlenka je podobná jako u zásobování teplem: výrobu a spotřebu chladiva lze prostorově oddělit. To je smysluplné, když je možné vyrobit chladivo centrálním způsobem výhodněji než v jednotlivých zařízeních. Může k tomu dojít z následujících důvodů

  • velkokapacitní zařízení mívají často podstatně vyšší koeficient využití
  • na základě trigenerace lze použít k výrobě chladiv termickou výrobu elektřiny a průmyslově vzniklé odpadní teplo

Pojem „trigenerace“ signalizuje novou etapu v energetickém odvětví. Odpadní teplo z elektráren nebo průmyslových zařízení vzniká zpravidla celoročně. Pomocí trigenerace je možné tuto energii dle aktuální situace použít buď na vytápění nebo na chlazení.

Existují dvě základní formy výstavby centrálních chladících systému:

  • teplo je transportováno spotřebiteli pomocí stávajících tepelných sítí a teprve tam přeměněno na chladivo
  • chladivo je vyráběno centrálně a transportováno spotřebiteli speciálními rozvody

Provozní teplota chladírenských sítí leží hlavně mezi 6°C a 12°C. V případě potřeby je však možné transportovat i chladící kapaliny s daleko nižšími teplotami, například v chemickém průmyslu.

isoplus dodává jak komponenty pro teplárenské sítě, tak speciální produkty pro chladírenské sítě. S ohebnými potrubními systémy  lze snížit náklady na pokládku. Pro větší transportní vedení se většinou doporučuje použití pevných potrubních systému. Vynikající izolační vlastnosti polyuretanové tvrdé pěny ve spojení s vhodnou technologií jsou garantem řešení „na jistotu“.